sobota, 16 listopada 2019

Bez granic albo… bez lilak

Bez granic albo… bez lilak

 
Bez granic? – nie co kontrowersyjny początek tematu dla projektu szkolnego. Bez granic – w szkole, która przez wielu ekspertów uważana jest za barierę w kreatywności, samodzielności i innowacyjności, choć jednocześnie mocno podkreśla ich wartość. 

Tak - bez granic – gdyż projekt, który zamierzamy zrealizować jest projektem pozalekcyjnym. Nie musimy realizować kolejnych zagadnień z podstawy programowej, nie będziemy sprawdzeni w kolejnym egzaminie.

Możemy pozwolić uczniom poszerzać ich horyzonty, możemy łączyć ze sobą treści pozornie nieprzystające do siebie (np. bez granic i bez lilak). Możemy razem z uczniami wykraczać poza schematy, możemy „bawić się” nauką, „bawić się” słowem, możemy współpracować, możemy debatować, możemy tworzyć, możemy się zaangażować i zaprezentować swoje pasje, swoje umiejętności, możemy przekraczać własne bariery.

Możemy mieć inne zdanie, inne pomysły i cały czas realizować wspólne zadanie. Współpraca przy osiągnięciu wspólnego celu nie musi być uwarunkowana takim samym myśleniem, nie musi być podporządkowaniem jednemu pomysłowi. Współpraca – powinna być polem, na którym konfrontowane będą różne wizje, różne doświadczenia i z tego ma powstać jeden, wspólny projekt.

I to jest nasza propozycja – otwarta, nieco prowokacyjna, pozornie sprzeczna, różnorodna, odwołująca się do doświadczeń i wyobraźni.

Propozycja nastawiona na proces – nie z góry określony efekt. 

Próbujmy, nie zamykajmy się w schematach, zmieniajmy perspektywy i zobaczmy znane inaczej; nie lepiej czy gorzej – inaczej.

 Granica – ograniczenie czy zabezpieczenie?

 
Granice, mury, bariery – są elementem naszego życia.
Określenie „granica” ma wiele znaczeń i spotykamy się z tym terminem w wielu obszarach naszej codzienności.

Czy granice są tylko ograniczeniem,
czy tylko nas blokują,
czy może są gwarantem naszego bezpieczeństwa?

Może określenie norm, które regulują nasze funkcjonowanie jest lepszym rozwiązaniem niż niczym nieograniczona swoboda myślenia czy działania?

Taką tematykę zaproponowaliśmy do dyskusji.
Nadal chcemy, „aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Szukanie argumentów, sztuka ich prezentacji, umiejętność słuchania i celnej riposty – to umiejętności, które uczniowie mają kształcić w tym projekcie.

Głową muru nie przebijesz... Komunikacja, umiejętność posługiwania się słowem, precyzja wypowiedzi, świadome korzystanie z języka – to jedna z podstawowych umiejętności każdego ucznia i… jedna z barier…

Wszyscy potrafimy mówić, czasami mówimy za dużo, czasami nie na temat, często nie rozumiemy, co do nas mówią, bywa, że na końcu języka mamy to, co chcemy powiedzieć i… nie wiemy jak.

„Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” – pięknie Juliusz Słowacki zdefiniował komunikację językową. Umieć ubrać w słowa nasze myśli, tak, by zrozumieli nas inni.

Rozumieć język z całym kontekstem kulturowo-historycznym – to wyzwanie tego projektu.

A co może być lepszym sprawdzianem niż zmierzenie się ze związkami frazeologicznymi.

Granica, bariera, mur, ogrodzenie, zapora - najpierw wyrazy bliskoznaczne.

Potem szukanie frazeologizmów:

Głową muru nie przebijesz.
Dojść do ściany.
Granice wyobraźni.
Przyparty do muru.
Jak grochem o ścianę…
Granice wytrzymałości.
Zielona granica.

Przekraczać granice własnej (…)
Następnie próby wyjaśnienia tych frazeologizmów.
Na koniec przedstawienie w krótkich scenkach znaczenia wybranego frazeologizmu.
I powstały scenki. Niestety, niektóre inspirowane rzeczywistością medialną, gdzie agresja, jest pokazywana, jako coś atrakcyjnego, mającego przyciągnąć uwagę.

Okazało się, że granice bywają potrzebne. Niestety są obszary, na które nie chcemy wchodzić: tania sensacja, epatowanie przemocą, zabijanie, wulgaryzmy, brak szacunku dla innych.

Wspólne obejrzenie scenek, analiza treści, ocena wystąpień, szukanie mocnych stron i słabości, które trzeba wyeliminować – to była cenna lekcja. Dla wszystkich i Uczniów i Nauczycieli. Czasami trzeba dojść do ściany, zatrzymać się i podjąć decyzję o zmianie.

I wykorzystaliśmy te nasze doświadczenia podczas kręcenia nowych scenek.